Energietransitie
in Utrechtse Heuvelrug


30 september aanstaande wordt besloten om te komen tot afronding van het proces van de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) voor Utrechtse Heuvelrug. Met de RES 1.0 legt de gemeente vast hoe zij de energievoorziening wil gaan verduurzamen.

Één van de deelbesluiten is het gebied ten zuiden van de A12, ten noordoosten van Overberg, aan te merken als zoekgebied voor windenergie. Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug vindt dit geen verstandig besluit. 3 argumenten waarom we dit niet moeten doen.

In plaats daarvan presenteert de Partij voor de Dieren een alternatief RES bod 1.0. Lees meer >>

Maandag 19 juli heeft de stichting Duurzaam en Leefbaar een petitie met 5.400 handtekeningen aangeboden tegen de komst van industriële windturbines in Overberg. Bron: PUUHR.nl

Nieuwe zoeklocaties voor windmolens zijn overbodig

Zowel het Planbureau voor de Leefomgeving, klimaatorganisatie Urgenda als hoogleraar Martien Visser, Lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool, bevestigen onafhankelijk van elkaar dat het noodzakelijk aantal windmolens en de doelstelling van 35 TWh bijna gerealiseerd is. Nieuwe zoeklocaties voor windmolens zijn dus overbodig. Lees meer >>

Het wordt onleefbaar voor inwoners

Gemeente Utrechtse Heuvelrug deelt haar gemeentegrens met 8 andere gemeenten, verdeeld over vier verschillende RES regio’s. Elke RES regio maakt eigen plannen. Mochten alle plannen uiteindelijk gerealiseerd worden, dan kan er aan de A12 tussen Maarsbergen en Ede een lint van mogelijk wel 15 windturbines met een tiphoogte van 240 meter ontstaan. Wij zijn van mening dat het voor mensen in deze omgeving vrijwel onleefbaar wordt om te wonen. Dit kun je je eigen inwoners simpelweg niet aandoen. Lees meer >>

Grootschalig is niet de enige oplossing. Het kan ook anders

Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug heeft op basis van eigen onderzoek en o.a. de voorstellen van Urgenda, zoals vermeld in ‘Tussen Kolen en Parijs’, een aantal alternatieven uitgewerkt voor Utrechtse Heuvelrug, waarmee het RES bod 1.0 op alternatieve wijze kan worden ingevuld. Deze lijst is niet definitief maar bedoeld om aan te tonen dat niet uitsluitend grootschalige oplossingen nodig zijn. Lees meer >>

Aanbevelingen

  • Investeer in eerste instantie in voor de hand liggende oplossingen: daken vol leggen, bestaande infrastructuur gebruiken (geluidsschermen, geleiderails).

  • Gebruik deze alternatieven om meer dan 0,08 TWh duurzame elektriciteit te realiseren. Door bestaande techniek toe te passen in bestaande netwerkstructuren zijn geen grootschalige investeringen nodig.

  • Onderzoek met boeren hoe zonnepanelen op of langs landbouwgrond een nieuw verdienmodel kan worden, waarbij dit een belangrijke bijverdienste is voor de Blauwe Agenda; geen weide maar zonnevelden betekent een hoger grondwaterpeil met mogelijk meer biodiversiteit.

  • Optimaliseer de wisselwerking tussen de Warmtevisie en de Energiestrategie;

    • minder energieverbruik betekent minder op wekken;

    • betere isolatie van huizen betekent minder energieverbruik en dus minder energievraag.

  • Neem de voorgestelde opties mee in het huidige bod RES 1.0, waardoor ons inziens niet gezocht hoeft te worden naar nieuwe locaties voor windmolens.